Kaycan

Kaycan en tunnare fasad från Canada

Kaycan plastfasad, en tunn variantKaycan är ett företag i Canada som tillverkar PVC-profiler och aluminiumbeklädnad. Det material som dykt upp i Sverige på senare år från Kancan är ett par varianter av deras PVC fasader.

Åldersbeständighet – Blekning
Om Kaycans profiler kan man säga att det troligen är ett bra material om man ser till åldersbeständighet och de har bra garantier. -I allafall i Canada.

Ett väldigt tunt material
En stor nackdel med denna typ av material är att det är tunt, väldigt tunt. På grund av detta så är det väldigt svårt att få till en bra funktion kring fönster och vid genomföringar. Att det är tunt gör att det i princip inte finns någonting att foga emot om man vill använda sig av fogmassa eller någon annan form av tätningsmassa. Kaycans materialtjocklek är ca 30% av dess svenska motsvarighet Lavella.

Fladdrig fasad
PVC rör sig i takt med att temperaturen växlar. När man monterar en Kaycan fasad så skruvar man inte hårt utan man låter alla skruvar sitta någon millimeter ut för att tillåta att materialet rör sig. Detta tillsammans med det faktum att fasaden är tunn gör att om man kommer emot fasaden eller om det blåser kraftigt så får man lätt känslan av att fasaden är mindre robust.

Strukturerad yta
Kaycan har både en strukturerad yta och en slätare variant.

Att skarva panel
Ett problem med det tunna materialet är att det är svårt att skarva på ett bra sätt. Vid stående panel så måste man brösta av väggen efter varje 3,5m med en plåt vilket är mindre bra ur tätsynpunkt. De har en speciell profil för just detta. En profil som skall samla upp vattnet och släppa ut det genom små hål man borrar vid installationen. Detta förfarande i sig skapar en del problem då små hål tenderar och tätna och hela tanken är mindre bra.

Genomföringar och ventiler
Kaycan har ett par olika lösningar på hur man ordnar genomföringar. Dessa blir inte helt täta utan fogmassa och då inte materialet är lämpligt för att fogas så blir det lite svårt att få till det på ett bra sätt. Det är möjligt att det går att dra panelen för att i största mån hindra rörelser och efter det ändå använda fogmassa, men det är fortfarande ett riskområde.

Om du vill ha en tunn fasad av plast så rekommenderar vi istället den svensktillverkade Lavellafasaden om det är så att du tycker att denna tunnare typ av fasad passar dig. Men om du frågar oss så är det naturligtvis bättre att gå upp en klass och satsa på den mycket stabilare Västkustpanelen från OnceWall istället.