Våra produkter

Vi har i vårt sortiment framförallt två typer av produkter. Dels själva plastfasaden och dels de produkter du behöver för att kunna göra en snygg, hållbar och proffessionell installation.

Plastfasad

Här har vi några olika typer och det som framförallt skiljer dem åt, förutom utseendet, är om de är lämpliga att montera liggande, stående eller vertikalt. De paneltyper som inte har en symetrisk for är oftast bäst att montera liggande. De paneler som är symetriska likt sverigepanelen går att montera på vilket håll du önskar.

Västkustpanelen

Classicpanelen

Garantier