Classic – panelen

Vår Classicpanel är en modernare variant av den gamla Lavellapanelen som vad väldigt populär på 60-70 talet. Utseendemässigt så är Classicpanelen väldigt lik Lavellapanelen vilket gör att den lämpar sig väl för dig som vill bygga till, eller om, och behöver komplettera med en fasadbeklädnad som går i stil med den du har på övriga huset. Classicpanelen kan monteras såväl vertikalt som horisontalt.

Classicpanelen är av blankare karaktär och den har ingen trästruktur vilket de övriga varianterna av panel har. Själva panelbrädorna är uppbyggda på samma sätt som Västkustpanelen vilket innebär en gedigen kärna av återvunnen PVC och ett yttre lager av ny PVC.

Veranda med snickarglädje & Plastfasad